Hydrema Telematics

4555 PE22 SCREEN

Slipp løs fremtiden for masseforflytning

Forestill deg at du kan administrere maskinparken din med uovertruffen presisjon, effektivitet og enkelhet. Med alle driftsdetaljer, fra drivstofforbruk til vedlikeholdsbehov, lett tilgjengelig. Dette er ikke et glimt inn i fremtiden, men en realitet som er mulig i dag med avansert telematikkteknologi.

Telematikk har revolusjonert måten utstyret overvåkes, administreres og vedlikeholdes på i anleggsbransjen. Telematikk er en blanding av telekommunikasjon og informatikk som forvandler rådata fra maskinene dine til nyttig innsikt. Hydrema Telematics står i spissen for denne revolusjonen og tilbyr et sofistikert, men brukervennlig system som er utviklet spesielt for anleggsmaskiner.

Hydrema Telematics handler ikke bare om datainnsamling, men også om å forvandle arbeidsflyten til en strømlinjeformet, kostnadseffektiv og sikkerhetsfremmende prosess. Ved å levere sanntidsinformasjon, prediktive vedlikeholdsvarsler og detaljerte ytelsesanalyser gjør systemet vårt det mulig for deg å ta informerte beslutninger, optimalisere maskinutnyttelsen og til syvende og sist drive virksomheten din fremover med selvtillit og klarhet. Med Hydrema Telematics driver du ikke bare maskiner, du styrer en maskinpark med intelligens og fremsynthet.

NO Telematics Infographic (945 X 754 Px)

FANTASTISKE FORDELER: ØKT EFFEKTIVITET OG SIKKERHET

Ved å utnytte kraften i Hydrema Telematics oppgraderer du ikke bare utstyret ditt, du investerer også i en smartere, tryggere og mer bærekraftig fremtid for din jordflyttingsvirksomhet. Dette innovative systemet er mer enn et teknologisk fremskritt - det er en strategisk partner som bidrar til at virksomheten din lykkes.

Q0A8533 PE22 SCREEN

FORBEDRET DRIFTSEFFEKTIVITET

Data i sanntid til fingerspissene: Hydrema Telematics gir umiddelbar tilgang til viktige data som maskinens posisjon, driftsstatus og drivstofforbruk. Denne sanntidsinformasjonen gjør det mulig å ta raske beslutninger og styre maskinparken mer effektivt.

Optimalisert maskinbruk: Ved å spore bruksmønstre og identifisere tomgangstider bidrar Hydrema Telematics til å sikre at hver enkelt maskin utnyttes fullt ut, noe som reduserer unødvendig slitasje og forbedrer den generelle produktiviteten.

Strømlinjeformet vedlikeholdsplanlegging: Med prediktive vedlikeholdsvarsler basert på maskinens faktiske bruk og tilstand gjør Hydrema Telematics det mulig å planlegge vedlikehold proaktivt, unngå uventet nedetid og forlenge utstyrets levetid.

IMG 4191

KOSTNADSBESPARELSER

Redusert drivstofforbruk: Ved å overvåke drivstofforbruket og identifisere forbedringsområder kan Hydrema Telematics hjelpe deg med å redusere drivstoffkostnadene betydelig, noe som er en stor utgiftspost ved jordarbeid. Dette øker flåtens effektivitet betraktelig.

Lavere vedlikeholdskostnader: Telematikk kan hjelpe deg med forebyggende vedlikehold, noe som betyr at du tar tak i potensielle problemer før de utvikler seg til kostbare reparasjoner, noe som sparer tid og penger. I tillegg får du økt driftstid.

Økt annenhåndsverdi: En komplett servicelogg med regelmessig, veldokumentert vedlikehold vil bidra til å optimalisere annenhåndsverdien på maskinen. Det vil bety mye for en potensiell kjøper å kunne vise at maskinen har blitt tatt vare på, kjørt i henhold til spesifikasjonene og kjørt av kyndige førere.

Q0A2944 PE21 SCREEN

UOVERTRUFFEN SIKKERHETSSTANDARD

Øyeblikkelig varslingssystem: Telematikksystemet varsler deg umiddelbart om kritiske problemer eller uregelmessigheter i maskinens drift, slik at du raskt kan reagere på potensielle sikkerhetsrisikoer.

Bedre overvåking av operatørens atferd: Ved å spore hvordan maskinene brukes, bidrar Hydrema Telematics til sikrere driftsrutiner og muliggjør målrettet opplæring der det er nødvendig. Denne funksjonen sikrer at operatører og ledelse kan handle raskt, noe som minimerer nedetid og opprettholder integriteten i driften.

Optimal overvåking av miljøet: Hydrema Telematics integrerer også miljøovervåking for å sikre at driften overholder helse- og sikkerhetsstandarder. Denne funksjonen vurderer forhold som terreng og vær i sanntid og justerer driftsanbefalingene for å opprettholde sikkerheten.

MG 0024

REDUSERT MILJØPÅVIRKNING

Miljøvennlig drift: Forbedret drivstoffeffektivitet og optimalisert maskinbruk bidrar til et lavere karbonfotavtrykk og gjør driften mer miljøvennlig.

Datadrevet miljøsamsvar: Enkel tilgang til driftsdata bidrar til å sikre samsvar med miljøforskrifter og -standarder. Denne strømlinjeformede tilnærmingen legger til rette for en mer bærekraftig og ansvarlig arbeidsflyt, slik at bedriftene ikke bare kan oppfylle, men også overgå miljøforventningene, samtidig som de optimaliserer ytelsen og reduserer sitt økologiske fotavtrykk.

Forbedret ressursstyring: Hydrema Telematics bidrar til presis ressursallokering, minimerer avfall og fremmer ansvarlig bruk av materialer og energi.

FORBEDRET DRIFTSEFFEKTIVITET

Laptop Mashup Fotos Smal

Data i sanntid til fingerspissene: Hydrema Telematics skiller seg ut som en "game-changer" innen masseforflytning, og gir umiddelbar tilgang til et vell av kritiske data som er avgjørende for effektiv flåtestyring.

 • UMIDDELBAR SPORING AV POSISJON
 • DRIFTSSTATUS I SANNTID
 • INNSIKT I DRIVSTOFFORBRUKET
 • RASK BESLUTNINGSTAKING
 • FORBEDRET FLÅTESTYRING

Kort sagt er sanntidsdataene fra Hydrema Telematics ikke bare informasjon - det er et kraftfullt verktøy som endrer måten du styrer maskinparken din på, noe som fører til økt effektivitet, reduserte kostnader og et konkurransefortrinn.

Efficiency (2)

Optimalisert maskinutnyttelse: En av de mest fremtredende egenskapene til Hydrema Telematics er muligheten til å forbedre utnyttelsen av maskinparken. Denne optimaliseringen oppnås gjennom sofistikert sporing og analyse av maskinens bruksmønster, noe som resulterer i mer effektiv drift.

 • ANALYSERE BRUKSMØNSTRE
 • REDUKSJON AV TOMGANGSTIDER
 • FORLENGE MASKINENS LEVETID
 • ØKER PRODUKTIVITETEN
 • INFORMERTE BESLUTNINGER OM UTVIDELSE

Ved å utnytte kraften i Hydrema Telematics til å optimalisere maskinutnyttelsen forbedrer du ikke bare ytelsen til enkeltmaskiner, du øker også effektiviteten og produktiviteten i hele virksomheten. Systemet sørger for at alt utstyret i maskinparken utnyttes fullt ut, noe som bidrar til å gjøre virksomheten din mer vellykket og bærekraftig.

MG 0554 Ny

Strømlinjeformet vedlikeholdsplanlegging: En hjørnestein i Hydrema Telematics er evnen til å revolusjonere vedlikeholdspraksisen. Ved å bruke prediktive vedlikeholdsvarsler basert på maskinens bruk og tilstand i sanntid, sikrer man at vedlikeholdet er proaktivt i stedet for reaktivt, noe som forbedrer utstyrets levetid og pålitelighet.

 • VARSLER OM PREDIKTIVT VEDLIKEHOLD
 • SKREDDERSYDDE VEDLIKEHOLDSPLANER
 • MINIMERT NEDETID
 • FORLENGET LEVETID FOR UTSTYRET
 • VEDLIKEHOLDSREGISTRERING

Ved å integrere Hydrema Telematics i vedlikeholdsstrategien kan du endre måten du tar vare på utstyret ditt på. Denne proaktive og datadrevne tilnærmingen effektiviserer ikke bare vedlikeholdsplanleggingen, men bidrar også betydelig til maskinparkens generelle helse, effektivitet og levetid, noe som til syvende og sist gir bedre forretningsresultater.

OPPLEV FREMTIDEN FOR MASSEFORFLYTNING MED TELEMATIKK

1 (1)

MAKSIMERT DRIFTSEFFEKTIVITET

Med sanntidsovervåking av maskinens posisjon, status og drivstofforbruk kan du raskt ta informerte beslutninger, noe som fører til økt produktivitet.

2 (1)

PROAKTIVT VEDLIKEHOLD

Unngå uventet nedetid med prediktive vedlikeholdsvarsler for å holde maskinene i toppform.

3 (1)

SIKKERHET FØRST

Dra nytte av umiddelbare varsler om kritiske problemer og omfattende overvåking av operatørens atferd, noe som sikrer et tryggere arbeidsmiljø.

4

OPPDATERINGER AV OTA-PROGRAMVARE

Hold deg i forkant med Over The Air-oppdateringer som sørger for at maskinene alltid er utstyrt med den nyeste programvaren, noe som forbedrer funksjonalitet og sikkerhet.

UOVERTRUFFEN SIKKERHETSSTANDARD

Telematics Phone App

SYSTEM FOR ØYEBLIKKELIG VARSLING

 • Øyeblikkelig varsling om kritiske problemer: Hydrema Telematics er utstyrt med et avansert alarmsystem som umiddelbart varsler deg om kritiske problemer eller uregelmessigheter i maskindriften. Denne funksjonen er avgjørende for å forebygge ulykker og minimere risiko, siden den gir deg mulighet til å reagere raskt på potensielle sikkerhetsfarer. Enten det dreier seg om en overopphetet motor, en hydraulikkfeil eller en annen kritisk funksjonsfeil, får du beskjed umiddelbart, slik at du kan handle raskt for å løse problemet. Denne umiddelbare innsikten i maskinens tilstand er uunnværlig for å opprettholde høye sikkerhetsstandarder og driftskontinuitet.
 • Proaktiv risikostyring: Dette varslingssystemet spiller en viktig rolle i proaktiv risikostyring. Ved å motta øyeblikkelige varsler kan ledere og operatører raskt vurdere situasjonen og ta de nødvendige forholdsreglene, for eksempel evakuere området eller slå av maskinen, for å ivareta de ansattes sikkerhet. Dette forvandler reaktive sikkerhetstiltak til en proaktiv sikkerhetskultur og forbedrer det generelle sikkerhetsmiljøet på anlegget betraktelig.
 • Vedlikeholdsvarsler for økt sikkerhet: I tillegg til driftsvarsler gir systemet også vedlikeholdsvarsler som er avgjørende for sikkerheten. Regelmessig vedlikehold er nøkkelen til å forhindre feil som kan føre til ulykker, og disse varslene sikrer at ingen vedlikeholdsoppgaver blir oversett. Ved å integrere vedlikeholdsvarsler i den daglige driften støtter Hydrema Telematics en kultur med kontinuerlig sikkerhetsovervåking, noe som styrker vår forpliktelse til å beskytte både personell og maskiner.
MG 0533 Ny

BEDRE OVERVÅKING AV OPERATØRENS ATFERD

 • Sporing og analyse av operatørens atferd: Hydrema Telematics går lenger enn maskinovervåking ved også å spore hvordan maskinene brukes. Dette omfatter analyse av mønstre som hastighet, bremsing og håndtering. Ved å forstå disse mønstrene kan du identifisere risikofylt atferd eller praksis som kan føre til ulykker eller maskinhavari.

 • Sikrere driftsrutiner: Med disse dataene gir Hydrema Telematics flåteledere mulighet til å oppmuntre til sikrere driftsrutiner. Når de vet hvordan maskinene brukes, kan de gi målrettet tilbakemelding til maskinførerne og fremme en kultur for sikkerhet og ansvarlighet.

 • Målrettet opplæring og utvikling: Denne funksjonen er spesielt nyttig for å identifisere opplæringsbehov. Når spesifikk risikoatferd er identifisert, kan opplæringsprogrammene skreddersys for å løse disse problemene og forbedre operatørenes generelle sikkerhetskompetanse. Denne målrettede opplæringstilnærmingen sikrer at hver enkelt operatør er godt rustet til å håndtere maskinene på en sikker og effektiv måte.

 • Langsiktig utvikling av sikkerhetskulturen: Over tid fører den kontinuerlige overvåkingen og opplæringen til utvikling av en sterk sikkerhetskultur i organisasjonen. Denne kulturen forbedrer ikke bare den umiddelbare sikkerheten i virksomheten, men bidrar også til langsiktige atferdsendringer som prioriterer sikkerhet i alle deler av virksomheten.

DU FÅR 3 ÅRS GRATIS TILGANG MED HVER NYE MASKIN

Vi har gleden av å kunngjøre at alle Hydrema-maskiner nå leveres med et gratis treårsabonnement på Hydrema Telematics, vårt avanserte flåtestyringssystem. Dette tilbudet understreker vår forpliktelse til å forbedre effektiviteten, sikkerheten og bærekraften i din virksomhet.

Telematics App Download (945 X 754 Px) Dots

DOWNLOAD HYDREMA TELEMATICS-APPEN TIL TELEFONEN ELLER NETTBRETTET DITT

Nu på Google Play

Download on the App Store

Støtte- og faktureringsspørsmål

1

Kontakt telematic support

Hvis du trenger hjelp til å fikse tekniske problemer eller har spørsmål om funksjonalitet for Hydrema Telematics, kontakt oss på:

support.telematics@hydrema.com

2

Spørsmål om betaling og fakturering

Hvis du har spørsmål om ditt abonnement, faktura eller generelle spørsmål angående administrative spørsmål, kontakt oss på: 

telematics@hydrema.com

KONTAKT OSS

Kontaktskjema