Landet hvor HYDREMA 707G dumperen føler seg hjemme

20. oktober 2020

“For å skrive historien om denne spesielle byggeplassen måtte jeg krysse Vadehavet med mine kolleger fra Danmark, der ankom vi en usedvanlig øy, nemlig Hallig Langeness,” forklarer den tyske salgssjefen Martin Werthenbach fra Hydrema.

Der er Langeness kommune i ferd med å oppføre et lokalt forsyningssenter på verftet Treuberg for å forsyne beboere og feriegjester med bl.a. daglige nødvendigheter, et apotek, permanente boliger og plass til oppbevaring av byggematerialer. Planen er at Terp Treuberg skal bli det fremtidige sentrum for beboerne på Langeness.

Forsterkede høyder som beskyttelse mot høyvann
Området Halligen er små, flate forhøyninger langs den danske og tyske Nordsjøkysten som ikke har noen diker til å beskytte mot oversvømmelser. I stedet oppføres bygningene på menneskeskapte jordhøyder, såkalte verft, for å beskytte seg mot oversvømmelser og stormflo. Ca. tjue ganger i året må beboerne redde seg selv og husdyrene opp på tørr grunn på disse verftene, da havet oversvømmer alt annet. Hallig Langeness er den største Hallig utenfor Slesvig-Holstens Nordsjøkyst.

På grunn av den generelle økningen i havnivået er verftene ikke tilstrekkelig beskyttet mot oversvømmelse på lang sikt. 
På grunn av dette vedtok Slesvig Holstens statsregjering i 2016 et program for styrking og utvikling av verftene på Halligen. Verftet Treuberg er det første prosjektet på Hallig Langeness innenfor dette programmet. Som en del av forsterkningen mot oversvømmelse vil verftet bli redesignet og bygget som et stort platå flere meter over det omkringliggende gress- og myrlandskapet. Den eksisterende bygningen er revet og de nye bygningene vil bli bygget oppå det nybygde platået. Forsterkningen avTerp Treuberg fungerer som et pilotprosjekt for å få innblikk i hvordan man kan leve og bo på Halligen i fremtiden.

Kjøreveien opp til basen av verft-forsterkningen er gjørmete, men det er ikke noe problem for Hydrema 707G å passere stigningen. 

Tre små hjelpere
Tre Hydrema 707G dumpere brukes av det firmaet som utfører jordarbeidet. Det er behov for mye sand, denne bringes til Langeness med båt, blir losset av på kaien og deretter kjøres sanden til verftet med Hydrema-dumperne. Platåets kjerne består av denne sanden som blir dekket av et tykt leirlag for optimal beskyttelse mot oversvømmelse. Til slutt sås det gress, så med tiden vil platået ha et grønt gressdekke.

707G viser seg å være den ideelle maskinen til denne jobben, fordi dens totalvekt er veldig lav og bredden er ideell for de smale veiene. Strekningen som sanden skal flyttes er ca 3 km og ruten mellom kaien og verftet, så vel som de veldig myke jordforholdene, var avgjørende for valget av707 til oppgaven. Dumperne kjører fram og tilbake som flittige maur mellom kaien og verftet, hvor de til slutt skal kjøre opp over verftets høye kant og inn i terpens base. Den våte og ekstremt myke jorden er nesten umulig å kjøre i for hjulkjøretøy, men ikke for 707-dumperen.

Her kommer de tre Hydrema 707G-dumperne langs de smale veiene på Langeness, på vei etter mer sand.

Sanden til kjernen i verftkonstruksjonen transporteres til Langeness med båt. Sanden skal flyttes hurtig fordi lagerområdet på den lille kaien er begrenset og neste båt er på vei.

Føreren som sitter på dumperen hele dagen er begunstiget på mange måter: det romslige komfort-førerhuset, den kraftige firehjulstrekken med automatisk differensialsperre og automatisk stopp/start av motoren, som fungerer som i en bil, er blant årsakene til at valget falt på Hydrema 707G.

Den automatiske senkingen av kassen er også en stor fordel, fordi returbevegelsen er flytende. Føreren kan dermed konsentrere seg fullstendig om å kjøre maskinen, da “auto-body-return”-funksjonen sikrer at kassen enkelt returnerer tilbake til sin startposisjon etter at man har tippet av lasset, bare ved et enkelt trykk på en knapp.

Design som gjør en forskjell
Salgssjefen forklarer om maskindesignet: “På siste BAUMA i München fremviste Hydrema sitt svar på det kritiske designet av mindre byggeplassdumpere hvor kassen ofte er plassert foran føreren, og som har blitt forbudt på flere byggeplasser pga. flere dødsulykker. Mens mange produsenter har bevart førerens høye sitteplass og dermed det høye tyngdepunktet samt forsøk å forbedre sikten gjennom en roterende førerplattform har våre ingeniører bygd en liten dumper som på samme måte som de større dumperne er utstyrt med et komplett førersete og et komfortabelt førerhus.

Tallrike funksjoner, slik som motorens stopp-/startfunksjon og den automatiske “auto-body-return”, men særlig den lave inngangen og det lave tyngdepunktet på denne ekstremt kraftige maskinen (opp til 122 hk) vil kun ytterligere overbevise førerne.

707 er en dumper som flytter materialet sikkert, effektivt og hurtig over lengre avstander. Det er ikke en dumper som skal kjøre materialet 5 meter lengre bort på en liten byggeplass, men viser sin uovertrufne dominans når større avstander skal kjøres på smale veier og i mykt terreng. Derfor er denne byggeplassen på Langeness som skapt for 707“.

Rask og effektiv lossing i terpen.

icon-pin Finn oss
icon-request Be om
icon-contact Kontakt
Be om
å bli kontaktet
icon-arrow-down

Har du spørsmål angående våre maskiner eller tjenester? Eller vil du bli kontaktet av din lokale salgsrepresentant? Vennligst fyll ut skjemaet.

Hovednummer +47 61 31 40 10

norge@hydrema.com Energiveien 7
3520 Jevnaker

Salgssjef Norge
John Vidar Bakken
+47 41 407 070
jvb@hydrema.com

Distriktsjef Nord
Knut Ola Nergård
+47 95 202 051
kne@hydrema.com