HYDREMAs fleksible dumpere holder utvidelsesprosjekt i gang.

7. desember 2020

Siden etableringen på 1970-tallet er transformatoranlegget blitt et viktig knutepunkt for strømnettet i Hamburg og Schleswig-Holstein.

Transformatoranlegget – Hamburg Øst er under renovering og utvidelse for å kunne møte fremtidens stigende krav til elforsyningen. Siden mars 2020 har det store entreprenørfirmaet EUROVIA derfor utført jordarbeid på den mer enn 100 000 m2 store byggeplassen i den nordøstlige delen av Hamburg i Tyskland.

Hydrema 912FS klarer en 10 tonns nyttelast og er fortsatt lettbeint.

Prosjektleder Christoph Grenzdörfer fra EUROVIA husker veldig godt arbeidet i det opprinnelige området, og forteller: "Terrenget her oppe i nord kunne være svært mykt og vanskelig fremkommelig. Hvis vi ikke hadde hatt HYDREMA-dumpere, ville vi ikke visst hvordan vi skulle fått ut materialet på en økonomisk forsvarlig måte".

På byggeplassen er to HYDREMA 912FS-dumpere i bruk. De transporterer det utgravde materialet på en lang grusvei til den midlertidige lagringsplassen, og henter nytt materiale til utfylling mellom de tett plasserte søylefundamentene.

Når man ankommer til byggeplassen, blir man fort imponert over størrelsen. Hamburg Øst-transformatoranlegget ligger nemlig på et 18 hektar stort område i Oststeinbek kommune på grensen mellom de to delstatene Hamburg og Schleswig-Holstein. Transformatoranlegget og det nærliggende kommersielle området i Oststeinbek ligger ved siden av A1-motorveien.

Fremtidssikring av strømnettet

Siden etableringen på 1970-tallet er transformatoranlegget blitt et viktig knutepunkt for strømnettet i Hamburg og Schleswig-Holstein. Det er også med i planleggingen for en kompleks fremtid, der transformatoranlegget skal kunne håndtere den svært varierende strømtilførselen fra de mange vindmøllene. For dette formålet installeres det fire faseskiftere – svarende til en ventil – i transformatoranlegget, som styrer strømflyten etter behov.

For å få nok plass vil deler av det eksisterende anlegget bli tatt ned. Samtidig har man påbegynt fundamenteringsarbeidet for den nye installasjonen. Prosjektet omfatter også et nytt driftsbygg. Anlegget er i full drift mens utvidelsen og renoveringsarbeidet finner sted. Forsyningssikkerheten skal ivaretas også under denne perioden, og det er alltid en utfordring. Hvis alt går som planlagt, vil anlegget være fullt operasjonelt i 2023.

912FS beveger seg raskt og forsiktig på det nye fundamentet.

En smidig hjelper

Christoph Grenzdörfer og hans 25 ansatte håper å ha avsluttet det omfattende jordarbeidet før utgangen av 2022. 912FS-dumperne fra HYDREMA er viktige støttespillere. "Å kunne bevege seg raskt rundt i det store området og dessuten komme til på smale steder – det er det som utmerker 912FS-dumperen fra HYDREMA", sier EUROVIA-prosjektlederen.
 
Takket være det sentralt plasserte dreieleddet sørger den kompakte dumperen for at føreren føler seg trygg. Salgssjef for Tyskland, Martin Werthenbach, utdyper: "Å styre HYDREMA-en fra det store førerhuset med den fantastiske utsynet er også morsomt for mange førere, fordi de trenger ikke se seg bakover. Når du er kommet rundt hjørnet med fronten, vet du at resten av maskinen også føler med rundt hjørnet, fordi hjulene på bakakselen følger hjulene på forakselen i samme spor. Etter tipping kan føreren slappe av, siden maskinen senker lasteplanet automatisk. Dermed kan føreren fokusere på å kjøre fremover igjen, til neste oppgave."

Den store byggeplassen er hjemme: 912 FS flytter 10 tonn i 40 km / t.

Grenzdörfer understreker: "Siden maskinen har en egenvekt på bare 8 tonn på tross av at den tar 10 tonn nyttelast, skåner den det myke underlaget slik at det ikke skades under kjøring. Dette er spesielt viktig for oss når vi fyller på materiale ved de nye fundamentene."
    
Operatøren av transformatoranlegget, og klienten til jordarbeidet, er 50Hertz Transmission GmbH, som eies av det børsnoterte belgiske selskapet Elia Group (80 prosent) og KfW Bankengruppe (20 prosent).

icon-pin Finn oss
icon-request Be om
icon-contact Kontakt
Be om
å bli kontaktet
icon-arrow-down

Har du spørsmål angående våre maskiner eller tjenester? Eller vil du bli kontaktet av din lokale salgsrepresentant? Vennligst fyll ut skjemaet.

Hovednummer +47 61 31 40 10

norge@hydrema.com Energiveien 7
3520 Jevnaker

Salgssjef Norge
John Vidar Bakken
+47 41 407 070
jvb@hydrema.com

Distriktsjef Nord
Knut Ola Nergård
+47 95 202 051
kne@hydrema.com